Hva er hoppemelk?

Hesten har fart og utholdenhet å forsvare seg med i naturen, og føllet må kunne følge flokken til enhver tid. Hoppemelk er derfor spesialutviklet for å møte behovene fra en som er utsatt for belastninger .

Vikingene så på hoppemelka som en gave fra gudene!
Dsjengis-Kahn og hans rytterhær kom som en stormvind over steppene og la under seg store deler av Europa. De var i besittelse av en kraft, utholdenhet og motstandskraft som gjorde dem fienden fullstendig overlegne. Om Djengis-Kahn kan det også nevnes at han ikke bare hadde mange hustruer, men reserverte også de vakreste kvinnene til seg selv når han erobret nye områder. Nå viser en undersøkelse at 8% av alle menn i Sentral Asia stammer fra en mann som levde omtrent på Djengis-Kahn sin tid.

Siden 1950 er hoppemelka blitt mer og mer vanlig også i Europa. Siden 1998 finnes hoppemelka igjen på det Norske markedet

Sprek som en fole

.

Hoppemelk, den store hemmeligheten.


Nå som i middelalderen er det forbudt å si noe om hoppemelkens effekt på menneskers helse.
Nei, den gir ikke udødelighet!
Hadde den gjort det kunne du spurt Russiske diktere, egyptiske dronninger eller de gamle vikingene om deres erfaringer.

Nå må du gjøre dine egne!
Drikk hoppemelk!

Ønsker du å vite mer?
Let selv på nettet!
(latin: Lac Equinum, tysk: Stutenmilch, engelsk: Mare's milk, fransk: Lait de jument)

lagt til handlevogn